Zapytania ofertowe

  • Drukuj

11.03.2014

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie szkoleniowca/ów świadczących usługę z tematyki „Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych” część praktyczna, dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa w ramach projektu pt. „Zagraj w zielone”.


 20.02.2014

Przedmiotem zamówienia jest  wyłonienie szkoleniowca/ów świadczących usługę z tematyki „Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych” część teoretyczna   dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa w ramach projektu pt. „Zagraj w zielone”.


22.01.2014

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie szkoleniowca/ów świadczących usługę z zakresu fotowoltaiki dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa w ramach projektu pt. „Zagraj w zielone”

Zawiadomienie dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację szkolenia pn. „Szkolenie z fotowoltaiki dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.


Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie dla Uczestników projektu pt. „Zagraj w zielone”.


Dodano 17.01.2014

Unieważnienie Zapytania Ofertowego