logo zielone

JESTEŚ PRACODAWCĄ SEKTORA MMŚP, POSIADASZ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
I CHCESZ BEZPŁATNIE PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW
 

Weź udział w projekcie
 "Zagraj w zielone"
realizowanym przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo – Doradczą sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Argus sp. z o.o

O projekcie

Projekt zakłada nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obejmującej tematy:

·        Fotowoltaika w Polsce -  ustawa o OZE - analiza ustawy, przyłączanie do sieci wg Prawa   Energetycznego, wymagania dla instalatorów;
·        Systemy PV - koncepcje, rodzaje systemów, montaż, wpływ na środowisko, nazewnictwo;
·        Moduły fotowoltaiczne - budowa, działanie, łączenie, praca w warunkach rzeczywistych, wpływ zacienienia, dobór, jakość;
·        Falowniki dla fotowoltaiki - zasada działania;
·        Projektowanie systemów fotowoltaicznych - projekt krok po kroku, dobre praktyki;
·        Aspekty praktyczne instalacji fotowoltaicznych - praktyka instalatorska.

Zagadnienia realizowane  będą w następujących modułach szkoleniowych:

Szkolenie z zakresu fotowoltaiki


Planowane szkolenia z zakresu fotowoltaiki podzielone zostaną na 2 części – część teoretyczną i część praktyczną. Tematyka szkolenia obejmie m.in. następujące zagadnienia:
1.Podstawy fotowoltaiki,
2.Technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych,
3.Zintegrowane z siecią i autonomiczne instalacje fotowoltaiczne (farmy PV),
4.Najczęściej spot. problemy z doborem podzespołów
5.Aspekty prawne inwestycji fotowoltaicznych.
Część praktyczna szkolenia  obejmie 3 dni. Tematyka obejmie przede wszystkim zagadnienia związane z instalacją systemów PV oraz ich monitoringiem.
Panel przygotowuje do egzaminu państw. w oparciu o Rozp. Ministra Gosp., Pracy i Polityki Społ z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzających  posiadane kwalifikacje przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Kadrę szkol. będą stanowić osoby zajmujące się problematyką fotowoltaiki w Podkarpackim Klasterze Energii  Odnawialnej oraz przedstawiciele firm produkujących ogniwa fotowoltaiczne.

Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych


Planowane szkolenia dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych podzielone zostaną na 2 części – teoretyczną i część praktyczną. Część teoretyczna zagadnienia związane z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym  naciskiem na pompy ciepła, urządzenia wykorzystujące biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne.
Część praktyczna szkolenia obejmie przede wszystkim zagadnienia związane z instalacją pomp ciepła i kotłów na biomasę. Przeprowadzone zostaną w laboratoriach wiodących producentów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak Viessmann oraz De Dietrich. Z tego względu szkolenia w części praktycznej odbędą się we Wrocławiu.
Kadrę szkoleniową będą stanowić osoby zajmujące się problematyką urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Podkarpackim Klasterze Energii Odnawialnej oraz przedstawiciele firm produkujących urządzenia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Po zakończeniu szkoleń wszystkie osoby, które je ukończą, otrzymają stosowne zaświadczenia oraz certyfikat od producenta urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Panel przygotowuje do egzaminu państw. w oparciu o Rozp.Ministra Gosp, Pracy i Polityki Społ z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzających posiadane kwalifikacje  przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Szkolenia z zakresu proekologicznych rozwiązań


Tematyka szkolenia obejmie m.in. następujące zagadnienia:
1.Proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych,
2.Pompy ciepła
3.Kolektory słoneczne
4.Ogniwa fotowoltaiczne
5.Biomasa
6.Budynki pasywne i autonomiczne.
Program szkolenia będzie kompatybilny z przedsięwzięciem Inteligentne EkoOsiedle 2020 – Odnawialne Źródła Energii w praktyce, realizowanym przez Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.
Po zakończeniu szkoleń wszystkie osoby, które je ukończą, otrzymają stosowne zaświadczenia.
Kadrę szkoleniową będą stanowić osoby zajmujące się przedsięwzięciem Inteligentne EkoOsiedle 2020 – Odnawialne Źródła Energii w praktyce w Podkarpackim Klastrze Energii Odnawialnej.


WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM PROJEKCIE „ZAGRAJ W ZIELONE” realizowanym przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo- Doradczą Sp. z o.o. oraz Argus Sp. z o.o.

Szkolenia skierowane są do pracujących osób dorosłych, w tym samozatrudnionych zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, zatrudnionych w branży budowlanej lub energetycznej na podstawie umów o pracę w sektorze MMŚP.

1. Szkolenie z zakresu fotowoltaiki – ( 10 edycji po 10 os.),

Szkolenie z fotowoltaiki podzielone zostanie na 2 części- praktyczną oraz teoretyczną.

Tematyka szkolenie obejmować będzie m.in.:

- Podstawy fotowoltaiki

- Technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych

- Zintegrowane z siecią i autonomiczne instalacje fotowoltaiczne(farmy PV)

- Najczęściej spotykane problemy z doborem podzespołów

- Aspekty prawne inwestycji fotowoltaicznych

.

Tematyka zajęć praktycznych obejmować będzie zagadnienia związane z instalacją systemów PV oraz ich monitoringiem.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin państwowy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzających posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

2. Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (15 edycji -10 os. )

Tematykę szkolenia obejmować będą zagadnienia związane z urządzeniami do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym naciskiem na pompy ciepła, urządzenia wykorzystujące biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne.

Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostaną w laboratoriach wiodących producentów urządzeń do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin państwowy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzających posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

.

3.Szkolenie z zakresu proekologicznych rozwiązań (10 edycji -10 os.)

Tematyka szkolenia:

- Proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych

- Pompy ciepła

- Kolektory słoneczne

- Ogniwa fotowoltaiczne

- Biomasa

- Budynki pasywne i autonomiczne

Szkolenia są bezpłatne, w 100%objete są pomocą publiczną de minimis dla pracodawcy.

Po zakończeniu szkoleń wszystkie osoby, które je ukończą otrzymają stosowne zaświadczenie.

Wszyscy UP otrzymają wyposażenie indywidualne oraz materiały szkoleniowe. W czasie szkoleń zostanie zapewniony catering. Na czas trwania szkoleń UP zostaną ubezpieczeni od następstw NW.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Jaśle, ul. Kadyiego 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 , tel. 13 44 67562 mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz na stronie internetowej projektu www.zagrajwzielone.pakd.pl

Realizatorzy Projektu

WUP Rzeszów

Przydatne Programy

Acrobat Reader WordViewer

Darmowe oprogramowanie do podglądu
plików umieszczonych na stronie.