22.10.2014

  • Drukuj

JESTEŚ PRACODAWCĄ SEKTORA MMŚP, POSIADASZ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
I CHCESZ BEZPŁATNIE PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW

Trwa nabór kandydatów  do uczestnictwa w następujących szkoleniach:

- Szkolenia dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
- Szkolenie dla instalatorów ogniw fotowoltaicznych
- Szkolenie z zakresu proekologicznych rozwiązań dla projektantów i architektów

Zapraszamy osoby pracujące, samozatrudnione zamieszkałe na terenie
województwa podkarpackiego zatrudnionych w branży budowlanej i
energetycznej na podstawie umów o pracę i umów cywilno - prawnych w sektorze MMŚP.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej projektu www.zagrajwzielone.pakd.pl w zakładce Dokumenty.