09.09.2014

  • Drukuj

Weź udział w bezpłatnym projekcie „ Zagraj w zielone ” !!!!

Trwa nadal nabór kandydatów  do uczestnictwa w szkoleniach:

- Szkolenia dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

- Szkolenie dla instalatorów ogniw fotowoltaicznych

- Szkolenie z zakresu proekologicznych rozwiązań dla projektantów i architektów

 

 

Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych:

 

Tematyka szkolenia obejmuje:

zagadnienia związane z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym naciskiem na pompy ciepła, urządzenia wykorzystujące biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne i solary.

 

Czas trwania szkolenia:

Zajęcia teoretyczne 3 dni po 8 godzin

Zajęcia praktyczne 4 dni po 8 godzin,

Przygotowanie do egzaminu SEP 2 dni po 8 godzin.

Miejsce szkolenia:

Do ustalenia

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

- materiały szkoleniowe,

- wyżywienie w trakcie szkolenia,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- certyfikat producenta urządzeń do odnawialnych źródeł energii,

- możliwość przystąpienia do egzaminu SEP,

- możliwość uzyskania certyfikatu instalatora ogniw fotowoltaicznych (wg nowych zasad),

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz właścicieli i współwłaścicieli firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, pracodawca otrzymuj zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej de minimis na kwotę 2258,50 zł

Szkolenie dla instalatorów ogniw fotowoltaicznych:

 

Tematyka szkolenia obejmuje:

- podstawy fotowoltaiki

- technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych

-   farmy PV

- najczęstsze problemy z doborem podzespołów

- aspekty prawne inwestycji fotowoltaicznych

 

Czas trwania szkolenia:

Zajęcia teoretyczne 3 dni po 8 godzin

Zajęcia praktyczne 3 dni po 8 godzin,

Przygotowanie do egzaminu SEP 2 dni po 8 godzin.

Miejsce szkolenia:

Do ustalenia

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

- materiały szkoleniowe,

- wyżywienie w trakcie szkolenia,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- certyfikat producenta urządzeń do odnawialnych źródeł energii,

- możliwość przystąpienia do egzaminu SEP,

- możliwość uzyskania certyfikatu instalatora ogniw fotowoltaicznych (wg nowych zasad),

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz właścicieli i współwłaścicieli firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, pracodawca otrzymuj zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej de minimis na kwotę 1318,00 zł

Szkolenie z zakresu proekologicznych rozwiązań dla projektantów i architektów:

 

Tematyka szkolenia obejmuje:

 

- proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych

- pompy ciepła

- kolektory słoneczne

- Ogniwa fotowoltaiczne

- biomasa

- budynki pasywne i autonomiczne

 

Czas trwania szkolenia:

2 dni po 8 godzin

 

Miejsce szkolenia:

Do ustalenia

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 

- materiały szkoleniowe,

- wyżywienie w trakcie szkolenia,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

 

Szkolenie przeznaczone jest dla architektów, projektantów, pracowników firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz właścicieli i współwłaścicieli firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, pracodawca otrzymuj zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej de minimis na kwotę 476,00 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej projektu www.zagrajwzielone.pakd.pl w zakładce Dokumenty.